Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Podpora súťaží vo vede a výskume, ÚVO vydal nový metodický materiál

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) si uvedomuje význam vedy a výskumu pre spoločnosť, a preto podporil metodickú pomoc pre vyhlasovateľov súťaží v tejto oblasti. Vydal špecifickú príručku s názvom Verejné obstarávanie v oblasti vedy a výskumu, v ktorej upozornil na novelizované časti zákona o verejnom obstarávaní.

V snahe o uľahčenie procesu verejného obstarávania úrad v uvedenej príručke poukazuje na postupy a nástroje, ktoré môžu pomôcť efektívne obstarať najmä tovary a služby takým spôsobom, aby zohľadňovali skutočné požiadavky vedcov a výskumníkov a aby nedošlo k ohrozeniu výskumu napríklad nekvalitnými a neskorými dodávkami, ktoré v konečnom dôsledku môžu znamenať stratený čas, energiu a financie inštitúcií.

„Úspešné verejné obstarávanie je základom pre realizáciu akýchkoľvek projektov a Úrad pre verejné obstarávanie si uvedomuje, že odborníci v oblasti verejného obstarávania potrebujú neustále rozširovať svoje vedomosti a skúsenosti, aby mohli získať čo najkvalitnejšie dostupné plnenia, či už v podobe tovarov, služieb alebo stavebných prác, a preto si dáva za cieľ neustále poskytovať verejným obstarávateľom odborné informácie, ktoré im budú k úspešnému verejnému obstarávaniu nápomocné. Ďakujem za dôveru odborníkom z vonkajšieho prostredia, ktorí pomenovali problémy, s ktorými sa v praxi boria a kolegom na úrade za odbornú prácu,“ povedal predseda úradu Miroslav Hlivák.

„Vzdelávanie subjektov pôsobiacich vo verejnom obstarávaní považujem za jednu z najdôležitejších úloh Úradu pre verejné obstarávanie. Ako riaditeľ Odboru dohľadu sa snažím vnímať č  najširšie spektrum problémov jednotlivých verejných obstarávateľov v snahe čo najefektívnejšie a najkonštruktívnejšie prísť s ich riešením,“ povedal Tomáš Lepieš, riaditeľ Odboru dohľadu.

Touto cestou by sa chcel úrad poďakovať aj vybraným zástupcom inštitúcií, ktorí svojimi odbornými príspevkami obohatili túto príručku o ich pohľad na verejné obstarávanie v oblasti vedy a výskumu, a to prof. RNDr. Silvii Pastorekovej, DrSc.; riaditeľke Biomedicínskeho centra SAV; prof. Ivete Radičovej PhD., dekanke Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy; prof. Ing. Jozefovi Gašparíkovi, PhD., vedúcemu Katedry technológie stavieb na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a vedúcemu Centra manažérstva kvality v stavebníctve (CEMAKS).

Aktualizovaná príručka: Verejné obstarávanie v oblasti vedy a výskumu (pdf, 2 MB)ň

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.