Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Prvá správa o činnosti Európskej prokuratúry

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Európska prokuratúra (EPPO)  vydala prvú výročnú správu o svojej činnosti za rok 2021: Za prvých 7 mesiacov svojej činnosti Európska prokuratúra vyšetrovala prípady, kde hodnota celkovej odhadovanej škody na rozpočte EÚ predstavuje 5,4 miliardy EUR

V správe sa uvádzajú napríklad tieto kľúčové údaje platné k 31. decembru 2021:

2832 spracovaných správ o trestnej činnosti;

576 začatých vyšetrovaní od 1. júna 2021;

515 aktívnych vyšetrovaní k 31. decembru 2021;

5,4 miliardy EUR celkovej odhadovanej škody v rámci aktívnych vyšetrovaní;

147,3 milióna EUR v zaisteniach, čo je trojnásobok rozpočtu Európskej prokuratúry na rok 2021;

95 vymenovaných európskych delegovaných prokurátorov, ktorí pracujú v 35 úradoch EPPO v 22 zúčastnených členských štátoch;

122 zamestnancov v centrále v Luxemburgu.

Z 576 vyšetrovaní začatých v roku 2021 bolo 298 nových prípadov, ktoré začalo EPPO, a 278 bolo tzv. „nevybavených prípadov“, ktoré nahlásili vnútroštátne orgány a ktoré prevzalo EPPO.

Podrobnejšie štatistiky podľa zúčastnených členských štátov sú k dispozícii tu.

Údaje za Slovenskú republiku sa nachádzajú tu.

Najčastejšie druhy trestných činov

Z 515 aktívnych vyšetrovaní boli najčastejšími druhmi trestných činov, ktoré ovplyvňujú rozpočet EÚ, identifikované tieto:

Podvody v súvislosti s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním (31,8 %): použitie alebo predloženie nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných vyhlásení alebo dokumentov, bežné pri poľnohospodárskych dotáciách.

Podvody v súvislosti s príjmami plynúcimi z vlastných zdrojov DPH (17,6 %): kolotočové podvody, podvody s DPH prostredníctvom chýbajúcich obchodníkov a podvody s DPH spáchané v rámci zločineckej organizácie.

Podvody v súvislosti s príjmami inými ako príjmy z DPH (13,4 %): podvody s colnými a antidumpingovými clami.

Podvody v súvislosti s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním (11,2 %): použitie alebo predloženie nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokumentov, najmä v programoch rozvoja stavebníctva, odpadov, technológií a ľudských zdrojov.

Korupcia (4 %): aktívna a pasívna korupcia verejných činiteľov.

Viac informácií na zdroji uvedenej správy: https://www.olaf.vlada.gov.sk/europska-prokuratura-vydala-prvu-vyrocnu-spravu-o-svojej-cinnosti-za-rok-2021-za-prvych-7-mesiacov-svojej-cinnosti-europska-prokuratura-vysetrovala-pripady-kde-hodnota-celkovej-odhadovanej-skody-na-rozpocte-eu-predstavuje-54-miliardy-eur/

Výročná správa EPPO sa nachádza TU.

Zdroj: Tlačová správa EPPO zo dňa 24. 03. 2022: https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-investigates-eu54-billion-worth-loss-eu-budget-its-first-7-months-activity

 

Spracované podľa internetovej stránky: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie