Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný súhrn informácií o činnosti úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie poskytuje reálnu otvorenú komunikáciu a dostupnosť informácií o aktuálnej činnosti úradu.

Prvý raz v histórií úradu sa zrozumiteľne a v jednoduchej forme delíme nielen o poznatky z metodickej, ale aj dohľadovej kompetencie úradu. Zavedením týždenníka aktualít budeme pravidelne prinášať informácie so zhrnutím činnosti úradu a adresát tak nemusí čítať niekoľkostranové rozhodnutia, ale v jednoduchej forme dostane informácie, ktoré môžu byť predmetom hlbšej analýzy, uviedol pri predstavení tejto novinky Peter Kubovič. Zverejňovanie prehľadu výstupov má predovšetkým metodický a prevenčný charakter, ktorý pomôže všetkým verejným obstarávateľom lepšie sa orientovať v problematike zadávania zákaziek a vyvarovať sa prípadným chybám a nedostatkom v procese. Prehľad taktiež na konkrétnych príkladoch z praxe priblíži v zjednodušenej podobe verejnosti agendu, ktorú ÚVO kompetenčne zastrešuje. Ide o tímový výtvor zamestnancov úradu, ktorý vniká spoluprácou všetkých útvarov.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.