Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 10095-2021, povinnosť obce realizovať verejné obstarávanie v prípade, ak je projekt spolufinancovaný súkromným investorom

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

10095-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 10.9.2021
Elektronickou poštou zo dňa 10.8.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„obec má záujem o revitalizáciu svojho majetku v súčinnosti so súkromným sektorom. Išlo by o prestavbu budovy, ktorá by po novom slúžila ako zdravotnícke zariadenie (ambulancie všeobecného lekára a iných lekárov, lekáreň). Predpokladané náklady na stavebné práce sú približne 200 000,- eur, pričom obec by sa na tejto investícii podieľala vo výške 40% (t.j. cca 80 000,- eur). Druhým investorom by bola obchodná spoločnosť (súkromný sektor bez účasti obce alebo iného subjektu verejnej správy na organizačnej alebo vlastníckej štruktúre), ktorá by sa podieľala na investícii vo výške 60% a po skolaudovaní budovy na nový účel by zároveň budovu užívala a prevádzkovala, t.j. príjmy z prenájmu by patrili tejto súkromnej spoločnosti po dohodnutú dobu (20 rokov).
Podľa vyššie popísanej situácie obec neposkytuje iba nehnuteľný majetok, ale sa podieľa aj čiastočne na investičných nákladoch na prestavbu budovy (podľa nášho názoru nejde o klasický PPP model alebo koncesiu).
Obec by so súkromnou spoločnosťou uzatvorila zmluvu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka, na základe ktorej by sa na združenej investícii týkajúcej sa prestavby obecnej budovy podieľali spoločne s vymedzenými právami a povinnosťami oboch strán vrátane podielu na investícii.
Doposiaľ som sa stretla iba so zmluvami o združení na vyššie popisovaný účel len medzi verejnými obstarávateľmi, prípadne obstarávateľmi a dotovanou osobou, avšak s PO zo súkromného sektora zatiaľ nie.
Otázky:
1/ je obec povinná realizovať verejné obstarávanie na stavebné práce (prestavba budovy), ak ide o združenú investíciu so súkromnou spoločnosťou?
2/ Ak je obec povinná realizovať v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve