Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 10587-2020, zmiešaná zákazka - režim postupu v prípade služby podľa prílohy č. I a sluýby podľa výnimky podľa § 1 ods. 2 písm.n)

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

10587-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 3.8.2020
Elektronickou poštou zo dňa 1.7.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Žiadate úrad o metodické usmernenie, ktorého predmetom sú otázky týkajúce sa obstarávania právnych služieb:
1. ako má postupovať verejný obstarávateľ v prípade, ak opis predmetu zákazky zahŕňa právne služby podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní, ale zároveň aj právne služby v režime výnimky podľa § 1 ods. 2 písm. n) zákona. Ide v takomto prípade o zákazku, ktorá je v pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní bez ohľadu na predpokladaný finančný objem zákazky, ktorá zahŕňa právne služby subsumované ust. § 1 ods. 2 písm. n)?
2. v nadväznosti na ust. § 1 ods. 2 písm. n) bod 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní sa pýtate, akým spôsobom sa posudzuje zjavný náznak alebo vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa poskytnutie právneho poradenstva advokátom týka, sa stane predmetom súdneho alebo iného obdobného konania v kontexte možnosti uplatnenia výnimky podľa § 1 ods. 2 písm. n) bod 1 a 2 zákona? Ak by sa právne služby týkali napr. právneho posúdenia výhodnosti zmlúv v kontexte ich možného predčasného ukončenia, náznak alebo vyššiu pravdepodobnosť budúceho súdneho sporu s dodávateľom, s ktorým by bola zmluva predčasne ukončená, nie je možné vylúčiť, ale kvantifikovať sa táto pravdepodobnosť nedá.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
K otázke č. 1)
Úrad v rámci metodickej činnosti zakotvenej v § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní. A
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve