Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 1062-2021, elektronická komunikácia pri zákazke s nízkou hodnotou

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

17081,17083-5000/2020, 1062-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 5.1.2020
Elektronickou poštou z 3.12.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že Vám boli zrušené dve zákazky s nízkou hodnotou na tom istom kontrolnom orgáne, nakoľko ste porušili zákon a metodiku kontrolného orgánu tým, že ste realizovali zákazku s nízkou hodnotou cez informačný systém. Zároveň uvádzate, že Vám bolo odporučené, aby ste oslovili troch dodávateľov a vyhodnotiť verejné obstarávanie.
Za účelom overenia si Vašich úvah ďalej uvádzate, cit.: „1. Zákon elektronickú komunikáciu pri zákazke s nízkou hodnotou nezakazuje, takže je tento postup v súlade so zákonom možný. Tu mám ešte jednu otázku. Je zákon o verejnom obstarávaní vyššou normou ako Príručka kontrolného orgánu? Kontrolný orgán sa odvoláva na svoju príručku, kde je povolená komunikácia s hospodárskymi subjektmi emailom.
Podľa § 117 ods. 2 pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 20, § 24, § 25 ods. 3.
Metodické usmernenie 2320
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve