Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 10632-2021, určenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie potravín, nedovolené rozdelenie zákazky za účelom zníženia predpokladanej hodnoty zákazky pod zákonné limity

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

10632-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 17.9.2021
Dňa 23.8.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti sa pýtate:
1. Považuje sa dodávka potravín jedného druhu od jedného dodávateľa vykonávaná na základe objednávok opakovane napríklad od r. 2014 až po súčasnosť za jednu zákazku pre určenie stanovenia jej hodnoty?
2. Zákon o VO dôsledne pracuje s pojmom zmluva, Je možné za zmluvu v zmysle zákona o VO považovať aj vystavenú objednávku? Ak áno na základe ktorého ustanovenia?
3. Je v súlade so zákonom o VO ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na určité druhy potravín oddelene napríklad na mäso a zeleninu zvlášť, alebo sa má jednať o jednu zákazku s možnosťou prihlásiť sa len na určitú komoditu?
4. Aká suma, za aké obdobie je považovaná za určujúcu pre stanovenie PHZ na dodávku potravín, suma za potraviny celkovo, alebo suma pre každú komoditu zvlášť?
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní, resp. nenahrádza oprávnenia a povinnosti, ktoré im z tohto postavenia vyplývajú pri uskutočňovaní verejného obstarávania. Ak by úrad v rámci metodického usmerňovania „odporúčal“ účastníkom procesu verejného obstarávania vykonať určitý úkon, t
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Zmena nastane

305/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  


Archív zmien v legislatíve