Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 10942-2020, použitie zahraničných referencií zahraničného výrobcu, rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu k zápisu v zozname hospodárskych subjektov

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

10942-5000/2020, 10943-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 7.8.2020
Elektronickou poštou z 9.7.2020 a 13.7.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie informácií k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Pýtate sa, či môžete použiť zahraničné referencie zahraničného výrobcu pracovných nadstavieb pri verejnom obstarávaní? Ďalej sa pýtate, či bude postačovať, ak ste zapísaný ako výhradný importér na SR aj keď zahraničný výrobca nie je registrovaný v slovenskom zozname hospodárskych subjektov, ale len v zahraničnom ekvivalente? K vyššie uvedenému dodávate, že tovary zahraničného výrobcu na Slovensku zatiaľ neboli predávané.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

152/2016 Z.z.

Zrušený: 25. 9. 2023  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve