Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 11509-2020, uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí v pozícii subdodávateľa úspešného uchádzača

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

11509-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 06.08.2020
Elektronickou poštou zo dňa 22.07.2020 (opakovane 27.7.2020) ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate, cit.:
„Žiadame Vás o stanovisko ako postupovať v prípade ak úspešný uchádzač v zákazke na stavebné práce odstúpil od podpísanej a účinnej zmluvy. Môže verejný obstarávateľ vyzvať na podpis zmluvy o dielo uchádzača, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí alebo je potrebné opakovať verejné obstarávanie?
Respektíve môže úspešný uchádzač uzatvoriť dohodu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí, ktorý by vykonal stavebné práce v mene úspešného uchádzača (ako subdodávateľ). Nebol by tento postup považovaný za kartelovú dohodu?“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad (oddelenie metodiky) v súlade s pôsobnosťou vymedzenou v ustanovení § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nevykonáva schvaľovanie, resp. hodnotenie účastníkom procesu verejného obstarávania, zvoleného konkrétneho postupu v rámci zadávania zákazky, resp. schvaľovanie jeho jednotlivých úkonov realizovaných v príslušnom štádiu zadávania zákazky. Za účelom predídenia predčas
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve