Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12132-2021, posúdenie možnosti zadania nadlimitnej zákazky rozdelenej na viacero častí, resp. zadanie viacerých samostatných zákaziek

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12132-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 11.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 5.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„Prešovský samosprávny kraj, ako verejný obstarávateľ pripravuje podklady k verejnému obstarávaniu zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na vodovod a kanalizáciu pre 28 obci regiónu Snina, ktoré sa nachádzajú v regióne Poloniny v štyroch podhorských údoliach - Zbojská, Uličská, Ublianska a Pčolinská dolina. Celý tento projekt je pripravovaný pod dohľadom expertov Svetovej banky a bude financovaný zo zdrojov EŠIF v rámci príslušnej dopytovo orientovanej výzvy z REACT-EU.
V rámci predmetu zákazky je potrebné obstarať zhotoviteľa/-ov na projektovú dokumentáciu na vodovod pre 24 obcí pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu na kanalizáciu pre 28 obcí pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, ďalej inžiniersku činnosť (získanie vyjadrení a záväzných stanovísk všetkých dotknutých orgánov a účastníkov konania a služby majetko - právneho vysporiadania pozemkov pre účely získania potrebných povolení príslušných stavebných úradov) a spracovania tendrovej dokumentácie a technických špecifikácii na následné stavebné práce.
Na základe vyššie uvedeného sa úradu pýtate nasledovné otázky:
1. Je postup zadania zákazky na služby (projektová a tendrová dokumentácia) a na práce ako jednej nadlimitnej zákazky bez rozdelenia na časti v súlade s princípmi zákona o verejnom obstarávaní a inou záväznou legislatívou platnou pre verejné obstarávanie v Slovenskej republike?
Zároveň však berúc do úvahy Výkladové stanovisko č. 2/2018 o Odôvodňovaní nerozdelenia zákazky na jednotlivé časti pri nadlimitných postupoch zadávania zákaziek s ohľadom na § 28 ods
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Zmena nastane

305/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  


Archív zmien v legislatíve