Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12145-2021, môže sa verejného obstarávania zúčastniť subjekt, ktorý neuhradil faktúru v zákonnej lehote?

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12145-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 05.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 06.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti sa v rámci zadania na odbore Parlamentný inštitút NR SR pýtate, či firma/podnikateľ, ktorý neuhradil faktúru v zákonnej lehote môže obchodovať so štátom.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v zmysle stanovenia § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. Metodická činnosť úradu sa v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi.
Zákon o verejnom obstarávaní upravuje jednak obligatórne podmienky (osobné postavenie § 32), za ktorých sa môže hospodársky subjekt zúčastniť procesu verejného obstávania a jednak fakultatívne (finančné a ekonomické postavenie § 33, technická alebo odborná spôsobilosť § 34), t.j. také, ktorých splnenie si môže (ale nemusí) verejný obstarávateľ vymieniť v konkrétnom procese zadávania zákazky. V prípade nadlimitných zákaziek verejný obstarávateľ povinne vyžaduje splnenie všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32, pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska verejný obstarávateľ povinne vyžaduje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a môže vyžadovať podmienky podľa § 32 od
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve