Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12212-2021, Započítava sa do minimálneho podielu podľa § 4 zákona o eko-vozidlách aj vozidlo, ktoré je prestavané z klasického dieselového motora na motor s pohonom LPG. Po prestavbe je možné dosiahnuť pomer medzi diesel/LPG .

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12212-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 8.11.2021
Elektronickou poštou z 8.10.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 214/2021 Z.z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy“).
Vo svojej žiadosti okrem iného uvádzate, cit.: „Podľa § 3 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o eko-vozidlách je ekologickým vozidlom vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3, ktoré využíva alternatívne palivo.
Podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona o eko-vozidlách je alternatívnym palivom palivo alebo iný zdroj energie, ktoré je určené aspoň čiastočne ako náhrada fosílnych zdrojov ropy v dodávkach energie pre dopravu a znižuje emisie uhlíka a zlepšuje environmentálne vplyvy odvetvia dopravy, najmä elektrická energia, vodík (H2), syntetické a parafinické palivo, stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG), skvapalnený ropný plyn (LPG) a biopalivo; alternatívnym palivom nie je palivo vyrobené zo surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré podľa osobitného predpisu1) spôsobuje významné rozširovanie výroby na pôdu s vysokými zásobami uhlíka a kvapalné biopalivo, syntetické a parafinické palivo, ak je zmiešané s fosílnym palivom.
V nadväznosti na uvedené si Vám dovoľujeme položiť nasledovné otázky, ktorých zodpovedanie je podstatné pre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve