Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12392-2021, Posúdenie možností in housu

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12392-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 12.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 12.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate nasledovné:
„Dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou o metodické usmernenie týkajúce sa realizácie poskytovania pravidelnej verejnej autobusovej dopravy súčasne na územiach miest Martin a Vrútky a obciach Bystrička, Lipovec a Turčianske Kľačany. Autobusová doprava má byť prevádzkovaná od 01.01.2022, ako jeden mestský celok (pozn.: tak ako doteraz) novozaloženou spoločnosťou Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., ku ktorého zaradeniu bolo Úradom pre verejné obstarávanie poskytnuté metodické usmernenie číslo 9335-5000/2021 zo dňa 30.07.2021. Spoločnosť Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. bola založená Mestom Martin a jej jediným spoločníkom je Mesto Martin. Mesto Vrútky a Obce Bystrička, Lipovec a Turčianske Kľačany nemajú v predmetnej spoločnosti žiadny majetkový podiel, žiadny vplyv na rozhodovanie a ani zastúpenie v jej dozorných orgánoch. Predpokladaný výkon poskytovaných služieb vo verejnej hromadnej doprave predstavuje sumárne 2 300 000 km a dotáciu 3 000 000 € ročne s následnou úhradou straty vo verejnom záujme z rozpočtov dotknutých miest a obcí po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve