Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12398-2021, pri zákazkách s nízkou hodnotou preukázanie oprávnenia dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12398-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 15.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 15.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate, že radi by ste sa zúčastnili výberového konania na servis, opravy a údržbu služobných motorových vozidiel NZ1721 - Slovenská inovačná a energetická agentúra. Avšak v podmienkach účasti je uvedené aby uchádzač spĺňal osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač je oprávnený poskytovať službu (servis, opravy a údržbu služobných motorových vozidiel). Uvádzate, že v predmete činnosti to nemáte, spĺňate však všetky ostatné podmienky, no predmet vašich činností rozšíriť neviete, nakoľko nemáte vlastný servis.
Prosíte o metodické usmernenie, ako máte postupovať. Žiadate zodpovedný orgán o vydanie potvrdenia o tom, že spĺňate podmienky účasti, aj keď nemáte zapísaný predmet podnikania - servis, opravy a údržbu služobných motorových vozidiel. Následne by ste takéto potvrdenie predkladali pri každom výberovom konaní. Pýtate sa, že aké máte možnosti?
V predmetnej veci Vám
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve