Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12429-2021, nový postup zadania zákazky v prípade zániku zmluvy na dodávku elektriny a plynu, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá sa pravidelne opakuje, alebo obnovuje v dohodnutej lehote, v prípade naliehavej ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12429-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 9.11.2021
Elektronickou poštou z 12.10.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o informáciu k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „chcel by som sa opýtať v súvislosti s ukončením fungovania dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. na energetickom trhu v SR nasledovné: keď mal zákazník = odberateľ (obec, mesto) cez verejné obstarávanie vysúťaženého a vybraného dodávateľa SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. = keď bol v dodávke elektrickej energie alebo zemného plynu od tohto dodávateľa.(napríklad v lokalite distribučného územia Západoslovenskej distribučnej, a.s. do 08.10.2021 bol u SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.) a aktuálne má zákazník = odberateľ napríklad dodávku podľa zákona o energetike od dodávateľa poslednej inštancie (napríklad od 09.10.2021 je v dodávke od ZSE Energia, a.s.) ale zákazník do 3 mesiacov od začiatku dodávky dodávateľa poslednej inštancie by si chcel vybrať nového do
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve