Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12677-2021, postup zabezpečenia nákupu elektrickej energii,

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12677-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 8.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 19.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. sa pripojil k centrálnemu verejnému obstarávaniu na dodávku elektrickej energie, ktoré realizovalo Ministerstvo vnútra SR v postavení centrálnej obstarávacej organizácie v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Dňa 1.10.2021 nám bol doručený email z Ministerstva zdravotníctva SR a dňa 19.10.2021 z Ministerstva vnútra SR s informáciou, že Ministerstvo vnútra SR nie je v súčasnej dobe schopné obstarať nákup energií (elektrickej energie a zemného plynu) na základe uzatvorenej rámcovej dohody, z dôvodu vysokého nárastu cien energií na trhu a v rámci opätovného otvorenia rámcovej dohody dodávatelia nepredložia svoje ponuky, resp. nie sú ochotní.
Nakoľko je už obdobie blížiace sa ku koncu kalendárneho roka a tým aj blížiaci sa aktuálneho zmluvného vzťahu (31.12.2021), žiadame Vás o usmernenie k správnemu postupu realizácie nového verejného obstarávania:
1. Môže verejný obstarávateľ na základe informácie Ministerstva vnútra SR použiť priame rokovacie konanie podľa § 81 písm. c), ktorého výsledkom by bolo uzatvorenie KZ na 12 mesiacov? (ak by takýto postup nebol správny),
2. Môže verejný obstarávateľ vzhľadom na naliehavú situáciu použiť skrátené lehoty podľa § 66 ods. 4 a vyhlásiť verejné obstarávanie nadlimitným postupom (t.j. 15 dňová lehota na predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami)? (ak by nebol takýto postup správny),
3. Môže verejný obstarávateľ vyhlásiť zákazku cez EKS (ako podlimitnú zákazku – napr. zmluva na obdobie 4 mesiacov) a súčasne začne pripravovať podklady pre nadlimitnú zákazku (podľa § 66 ods. 3)? Verejný obstarávateľ sa obáva, aby takýto postup nebol kontrolným orgánom posudzovaný ako umelé rozdelenie zákazky. Pri takomto postupe však verejný obstarávateľ na základe predloženej cenovej ponuky predpokladá, že ceny v zmluve uzatvorenej na kratšie obdobie ako 12 mesiacov (t.j. zmluva na základe EKS) budú vyššie ako ceny v zmluve uzatvorenej na 12 mesiacov (nadlimitná zákazka).“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie:
Úrad v zmysle stanovenia § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. V danej súvislosti sa úrad vyjadruje výlučne k aplikácii ustanovení obsiahnutých v zákone o verejnom obstaráva
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve