Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12681-2021, vplyv zákazu účasti uložený právnickej osobe na inú personálne prepojenú právnickú osobu v procese verejného obstarávania

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12681-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 15.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 15.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate, že ste vyhlásili podlimitnú zákazku na predmet „Informačný systém registratúry a správy dokumentov Kancelárie verejného ochrancu práv“. Verejné obstarávanie je pred podpisom zmluvy.
Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotila úspešného uchádzača spoločnosť XXX, ktorý počas predkladania ponúk uviedol vo svojej ponuke jedného subdodávateľa. Po výzve na súčinnosť k podpisu zmluvy úspešný uchádzač doplnil do prílohy Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb aj nového subdodávateľa – spoločnosť XY, ktorá je zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov a v registri partnerov verejného sektora. Pri skúmaní pozadia spoločnosti XY bolo zistené, že jediným konateľom a jediným spoločníkom tejto spoločnosti je fyzická osoba, ktorý je súčasne predsedom predstavenstva spoločnosti ABC, ktorá je evidovaná v registri osôb, ktorým bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Pýtate sa, či je súladné uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorý deklaruje ako svojho subdodávateľa, ktorého konateľ figuruje aj v inej spoločnosti, v ktorej bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Zároveň sa pýtate v prípade, ak by uzatvor
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve