Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12704-2021, možnosť zmeny zmluvy v dôsledku zmeny/výmeny verejného obstarávateľa ako objednávateľa diela

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12704-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 19.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 21.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: Verejný obstarávateľ (ďalej ako VO) má dcérsku spoločnosť (ďalej ako DS), v ktorej je 100% spoločníkom. VO vykonáva nad DS úplnú kontrolu a 100% činnosti DS vychádza z plnenia úloh, ktorými ju poveril VO. DS uskutočnila verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky na stavebné práce postupom verejnej súťaže a s úspešným uchádzačom uzatvorila zmluvu o dielo.
a) Môže sa k uzatvorenej zmluve o dielo uzatvoriť dodatok, ktorým by VO prevzal všetky práva a povinnosti objednávateľa zo zmluvy o dielo na miesto DS tak, že VO nahradí DS ako objednávateľa? (Dôvodom je najmä tá skutočnosť, že VO má financovať dielo, ktoré má byť predmetom zmluvy, a to na základe získanej dotácie.)
b) Existujú k uvedenej problematike rozhodnutia Úradu alebo Rady Úradu, ktoré by sa priamo alebo nepriamo zaoberali takouto alebo obdobnou zmenou verejného obstarávateľa po uzatvorení zmluvy?
c) Existujú k uvedenej problematike rozhodnutia v rámci EÚ, ktoré by sa priamo alebo nepriamo zaoberali takouto alebo obdobnou zmenou verejného obstarávateľa po uzatvorení zmluvy?
d) Pre posúdenie takejto zmeny verejného obstarávateľa po uzatvorení zmluvy majú význam sku
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve