Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12705-2021, možnosť obstarania špeciálne upraveného motorového vozidla pôvodne používaného prostredníctvom operatívneho leasingu

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12705-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 19.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 22.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: obraciame sa na Vás ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), so žiadosťou o vydanie metodického usmernenia k nákupu motorového vozidla (sociálny taxík), ktoré sme používali prostredníctvom operatívneho lízingu podľa § 117 ZVO v roku 2017 s platnosťou zmluvy na 48 mesiacov. V mesiaci november 2021 končí operatívny lízing. Verejný obstarávateľ má v úmysle kúpiť predmetné motorové vozidlo, nakoľko je špeciálne upravené a prispôsobené na prevádzku služby - sociálny taxík mesta Nové Zámky. Táto služba bude naďalej poskytovaná verejným obstarávateľom a je nevyhnutné, aby sa toto vozidlo zakúpilo.
V roku 2017 verejný obstarávateľ uvažoval len nad operatívnym lízingom s vyhliadkou do budúcna, že každé 4 roky bude riešiť prevádzku služby sociálneho taxíka
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

161/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve