Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12707-2021, nadlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predmetom je poskytovanie služby podľa prílohy č. 1, zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12707-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 25.11.2021
Elektronickou poštou z 23.10.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 214/2021 Z.z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy“).
Vo svojej žiadosti poukazujete na otázku č. 1 a odpoveď úradu na otázku č. 1 v metodickom usmernení úradu č. 11061-5000/2021 a taktiež na otázku a odpoveď č. 15 uvedené v časti 4 (Otázky a odpovede k problematike nákupu ekologických vozidiel) metodickej príručky „Ekologické vozidlá a vybrané služby povinne zabezpečované ekologickými vozidlami“.
Ďalej uvádzate, cit.: „Vychádzajúc z vyššie uvedeného, ako má postupovať verejný obstarávateľ/obstarávateľ pri obstarávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby:
Otázka č. 1:
Rozumieme odpovedi č. 1 v metodickom usmernení správne, keď z jej obsahu vyvodzujeme, že závery úradu v nej konštatované sa nevzťahujú len na zákazky podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 214/2021 Z.z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)], ale v rovnakom rozsahu aj na zákazky podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona?
Otázka č. 2:
Vyplýva zo zákona povinnosť verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi pri obstarávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby, ktorej predmetom sú služby na zber odpadu (CPV 90511000-2) požadovať od uchádzačov plnenie predmetu zákazky hneď od účinnosti zmluvy takým počtom ekologických vozidiel [§ 4 ods. 4 písm. b), resp. ods. 5 písm. b) zákona], ktorých počet bude zodpovedať minimálne 8% z celkového počtu vozidiel, ktorými bude zákazka realizovaná, resp. z celkového počtu vozidiel, ktorých disponibilitu požaduje verejný obstarávateľ/obstarávateľ preukázať uchádzačmi už pri predkladaní ponuky, alebo z pohľadu zákona bude postačujúce, aby verejný obstarávateľ/obstarávateľ dodržal pomer ekologických vozidiel vo vzťahu k všetkým vozidlám, ktorými mu bude poskytovaná táto služba ku koncu referenčného obdobia, a to za príslušné referenčné obdobie ako celok?
Otázka č. 3:
Alebo minimálny podiel podľa § 4 ods. 4 písm. b), resp. ods. 5 písm. b) zákona sa určuje súhrnne vo vzťahu ku všetkým zákazkám zadaným príslušným verejným obstarávateľom/obstarávateľom podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) zákona na príslu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve