Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12746-2021, vyčerpanie PHZ ako dôvod ukončenia zmluvy počas jej trvania

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12746-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 18.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 22.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate:
„Verejný obstarávateľ (komunálna sféra) vypíše verejné obstarávanie s určením predpokladanej hodnoty zákazky na základe priemeru predchádzajúcich 2 období (60.250 € bez DPH) - povaha zákazky tovary a služby. Tento objem určí, že ide o zákazku s nízkou hodnotou a teda zvolí postup prieskumu trhu formou cenových ponúk oslovením minimálne 3 dodávateľov.
Verejný obstarávateľ stanoví ako kritérium najnižšiu jednotkovú cenu, pričom v zadaní definuje, že predmetom zákazky je likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu v objeme 900 t/rok, čo však nezohľadňujú prílohy k verejnému obstarávaniu, nakoľko sa tam súťaží iba jednotková cena EUR/t.
Víťazný uchádzač predloží ponuku s cenou 75,5 EUR/t bez DPH, čo by bol ročný objem 67.950 EUR/rok bez DPH (75,5*900), avšak tento sumár si verejný obstarávateľ nevšimne a rozhodne sa podpísať s víťazným uchádzačom zmluvu, ktorej predmetom je zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu avšak nikde nie je určený celkový limit zákazky resp. ani predmet zmluvy nehovorí o tom, aký finančný objem sa má dodržať. V zmluve je stanovená iba jednotková cena za tonu, ktorá bola predložená víťazným uchádzačom.
Po plnení predmetu zmluvy dochádzame do štádia, kedy pôvodná predpokladaná hodnota zákazky (60.250 EUR) bude naplnená a verejný obstarávateľ tvrdí, že tento limit n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

152/2016 Z.z.

Zrušený: 25. 9. 2023  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

395/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve