Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12806-2021, lehota na vydanie rozhodnutia o námietkach, prerušenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného (na základe námietok) s cieľom získať odborné stanovisko alebo znalecký posudok, fiktívne prvostupňové ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12806-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 23.11.2021
Elektronickou poštou z 26.10.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti okrem iného uvádzate, cit.: „Dovoľujem si Úrad požiadať o metodické usmernenie ohľadne konania o preskúmaní úkonov kontrolovaného na základe námietok. (...) požadujeme o metodické usmernenie vzhľadom k právam verejného obstarávateľa v situácii, keď zákonom dané lehoty nie sú dodržané zo strany Úradu alebo kontrolných úradov predpísaných zákonom o verejnom obstarávaní.
Konkrétne nás zaujíma riešenie situácie, aké právne možnosti má verejný obstarávateľ, keď úrad nedodržuje jemu stanovenú lehotu v zmysle § 175 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, kedy v konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného na základe námietok nevydá rozhodnutie do 30 dní. Naviac, úrad v zmysle § 173 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní má možnosť prerušiť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného s cieľom získať odborné stanovisko alebo znalecký posudok a to o 30 dní, alebo z objektívnych dôvodov o ďalších 30 dní.
Avšak Úrad uvedené prerušenie zašle už po uplynutí lehoty podľa 175 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Názorne sa jedná napr. o nasledovné dátumy:
20.06.2021 - lehota začatia konania o preskúmaní úkonov kontrolovaného na základe námietok
20.07.2021 - je zákonná lehota podľa § 175 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní na vydanie rozhodnutia v konaní napriek tomu Úrad konal nasledovne:
10.08.2021 - prerušil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok v súlade s § 173 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní (t.j. skoro mesiac po lehote stanovenej podľa § 175 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní) - z dôvodu vyžiadania si odborného stanoviska
10.09.2021 - doručil kontrolovanému oznámenie o prerušení konania zo dňa 10.08.2021 (t.j. me
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve