Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12856-2021, povinnosť kontrolovaného podať podnet úradu podľa § 169 ods. 1 písm. b) v spojení s 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje ani na fázu po zriadení dynamického nákupného systému, ani pokiaľ je ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12856-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 23.11.2021
Elektronickou poštou z 27.10.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti okrem iného uvádzate, cit.: „dovoľujem si Vás požiadať o usmernenie v spojitosti s kontrolou zriadenia dynamického nákupného systému (ďalej len DNS), ktorého predpokladaná hodnota, určená v zmysle § 6 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO), je rovnaká alebo vyššia ako 600 000 eur a je financovaný aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO).(...)
V zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania povinnosť prijímateľa podať podnet na ÚVO sa podľa § 169 ods. 2 ZVO nevzťahuje na zadávanie zákaziek v rámci DNS, aj keď sú v hodnote nadlimitnej zákazky. Samotnému zadávaniu zákaziek v rámci DNS predchádza zriadenie DNS a zaradenie záujemcov do DNS, ktoré je možné len
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve