Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12878-2021, spôsob opätovného zadania čiastkovej zákazky pri dynamickom nákupnom systéme

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12878-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 29.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 27.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate, cit.:
„Dobrý deň,
dovoľujeme si Vás poprosiť o metodické usmernenie v nasledovnej veci:
Verejný obstarávateľ zriadil dynamický nákupný systém, vzhľadom na celkový predpokladaný finančný objem čiastkových zákaziek postupoval nadlimitným postupom verejného obstarávania. V rámci zadávania čiastkovej zákazky s finančným objemom zákazky s nízkou hodnotou nedostal do záujemcov zaradených do tohto DNS žiadnu ponuku.
Verejný obstarávateľ sa domnieva, že na základe tejto skutočnosti je oprávnený zadať zákazku na tento predmet zákazky priamym rokovacím konaním, keďže bola splnená podmienka stanovená v § 81 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Otázka:
1 - Je verejný obstarávateľ v takomto prípade oprávnený bez ohľadu na predmet zákazky postupovať pri opätovnom zadávaní tejto zákazky postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou?
alebo
2 - Je verejný obstarávateľ s ohľadom na predmet zákazky ale bez ohľadu na jej finančný objem povinný postupovať nadlimitným postupom zadávania zákazky podľa § 82 zákona?
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Uvádzame, že podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžf/39/2009 zo dňa 17.03.2010, metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami.
Úrad v zmysle stanovenia § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. V danej súvislosti sa úrad vyjadruje výlučne k aplikácii ustanovení obsiahnutých v zákone o verejnom obstarávaní a poskytuje ich výklad. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, ani kompetencie uchádzačov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní. Metodická činnosť úradu sa v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi.
Na úvod je vhodné uviesť,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve