Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13127-2021, zmena zmluvy pri zmene dodávateľa zo SZČO na s.r.o.

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13127-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 26.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 08.11.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: pripravujeme zmenu právnej formy zo SZČO na s.r.o..
Na uzatvorenie dodatku chceme využiť § 18 ods. 1 písm. d), bod 2., lebo zmenu právnej formy v nižšie popísanej situácii nepovažujeme napriek zmene IČO za zmenu dodávateľa.
Je potrebné realizovať nové verejné obstarávanie na predmet zákazky poskytovanie právnych služieb, alebo len pôvodnú zmluvu doplniť dodatkom o zmene právnej formy osoby, ktorá túto službu vykonáva? Subjekt – poskytovateľ právnych služieb ju vykonáva ako samostatne zárobkovo činná osoba - podnikateľ, ale podnikanie ako samostatne zárobkovo činná osoba ukončuje a na poskytovanie právnych služieb si zakladá jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným. Jediným spoločníkom a jediným konateľom tejto spoločnosti bude tá istá osoba, ktorá poskytovala právne služby ako SZČO, jediným predmetom podnikania bude poskytovanie právnych služieb. K zmene rozsahu služieb, k zmene ceny resp. k zmene žiadnych podmienok pôvodnej zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, nedôjde.
Pre úplnosť uvádzam, že spoločnosť s ručením obmedzeným uzatvorí so SZČO zmluvu o predaji podniku, na základe ktorej si prevedie všetky záväzkové vzťahy SZČO (vrátane všetkých klientov), nakoľko poskytovateľ právnych služieb - advokát podľa zákona o advokácii môže poskytovať právne služby len v jednej forme, t.j. buď ako SZČO alebo ako právni
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve