Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13541-2021, postup uchádzača, ak verejný obstarávateľ nesplní svoje zákonné povinnosti a nevyhotoví referenciu o vykonaní stavebných prác v zákonnej lehote, sankcia za nesplnenie povinnosti verejného obstarávateľa vyhotoviť ..

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13541-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 09.12.2021
Elektronickou poštou zo dňa 16.11.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: .“ Vzhľadom na zákonnú definíciu referencie (§ 12 ZVO v spojitosti s § 34 ods. 1 písm. b) bod. 1 ZVO) žiadame o usmernenie, ako môžu postupovať dodávatelia (resp. uchádzači) vo verejnom obstarávaní v prípade, ak chcú za účelom preukázania splnenia podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b) bod. 1 ZVO predložiť v rámci zoznamu stavebných prác potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác, avšak verejný obstarávateľ ešte v danom prípade nevyhotovil referenciu.
2. V nadväznosti na predchádzajúcu otázku žiadame o usmernenie, ako môže postupovať uchádzač (zhotoviteľ) v prípade, ak verejný obstarávateľ nesplní svoje zákonné povinnosti podľa § 12 ZVO a teda nevyhotoví, referenciu o vykonaní stavebných prác v zákonnej lehote, resp. zhotoviteľ sa musí s návrhom na vyhotovenie referencie obrátiť na Radu Úradu.
3. V nadväznosti na predchádzajúcu otázku žiadame o usmernenie, ako môže uchádzač postupovať, ak má k dispozícii doklady preukazujúce realizáciu stavebných prác a ak z týchto dokladov vyplývajú všetky skutočnosti, ktoré sú požadované ako súčasť v zákazky predkladaného zoznamu stavebných prác, avšak samotnú referenciu ešte verejný obstarávateľ nevyhotovil, resp. návrhom na vyhotovenie referencie sa zaoberá Rada Úradu.
4. Žiadam
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve