Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13563-2021, Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania - zmena výkonnostného parametra motora vozidla, podstatná zmena zmluvy

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13563-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 16.12.2021
Elektronickou poštou z 19.11.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Výsledkom zadávania zákazky v roku 2020 bola uzavretá kúpna zmluva na nákup vozidla (9 miestneho) s výkonom 110 kW.
Predávajúci kupujúcemu v zmluvnej lehote písomne v roku 2021 oznámil zmeny v emisných normách t.j., že v zmysle Nariadenia EK o emisných normách vozidiel uvedených na trh na území štátov EÚ pre zazmluvnené vozidlo výrobca znižuje výkon motora zo 110 kW na 106 kW, čím spĺňa emisnú normu 6.2.d.
V prípade akceptovania kupujúcim zmeny výkonu vozidla/predmetu zmluvy na základe Nariadenia EK o emisných normách (platného pre všetkých výrobcov uvádzaných ich vozidiel na trh na území štátov EÚ písomným dodatkom ku kúpnej zmluve, by došlo k zmene pôvodného parametra 110 kW na 106 kW.
Zmluva ustanovuje „Meniť alebo doplňovať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán“.
Okrem prijatých environmentálnych opatrení automobilový priemysel v období „covidovej krízy“ zasiahla aj tzv. „polovodičová kríza“ spojená s problémami pri výrobe čipoy do automobilov. Očakávaný rast cien automobilov média už avizovali, napríklad; https://www.autoviny.sk/reportaze/122567/cenv-aut-neustale-rastu-a-tento-trend-sa-tak-skoro-nezmeni-co-je-za-tym.
Opakovanie obstarávania by mohlo mať za následok nákup drahšieho vozidla a dlhšej lehoty dodania, následne s možným výkladom porušenia princípu hospodárnosti, efektívnosti a proporcionality oproti cene a lehote dodania pri postupe podpísaním dodatku.
Otázka 1:
Ako správne postupovať v takom prípade s cieľom dodržať všetky ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní vrátane princípov pri voľbe ďalšieho postupu s ohľadom na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

528/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

152/2016 Z.z.

Zrušený: 25. 9. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve