Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13598-2021, posúdenie možnosti uzatvoriť dodatok k zmluve o dielo

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13598-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 22.12.2021
Elektronickou poštou zo dňa 22.11.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate, cit.:
“Naša obec vykonala v mesiacoch február až máj tohto roku verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác podlimitnej zákazky „2x9 BJ. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A", BLOK „B" + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE". Výsledkom je zmluva o dielo s celkovou cenou stavebných prác 1 173 290,20 eur s DPH (kópia zmluvy v prílohe). Financovanie predmetnej zákazky riešime prostredníctvom SFRB.
Dňa 07.10.2021 doručil Obci Hencovce zhotoviteľ diela, obchodná spoločnosť Doming spol. s r. o., oznámenie o tom, že cenová ponuka pre verejné obstarávanie bola vyhotovená podľa reálnych cien za materiály a výrobky a vtedy platných cien v cenovej úrovni 2020/21. Od začiatku roka 2021 do októbra 2021 došlo k výraznému zvýšeniu Cien materiálov, napríklad výrobkov z ocele navýšenie o 180%, karí siete o 210%, elektroinštalačný materiál o 100% a pod. a okrem toho je avizované zvýšenie cien energií a pohonných hmôt od januára 2022 o 10-15%, čo spôsobí ďalšie zvýšenie cien materiálov a výrobkov.
Z týchto dôvodov nás požiadal zhotoviteľ o odsunutie začatia stavby na mesiac marec 2022 a o uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo, predmetom ktorého by bolo aj zvýšenie ceny za zhotovenie diela.
Zastávame názor, že skutočnosti uvádzané zhotoviteľom v oznámení sú opodstatnené a že zhotoviteľovi v riadnom a včasnom plnení zmluvy o dielo bráni taký nárast cien materiálov, výrobkov, energií a pohonných hmôt, ktoré nebol schopný predpokladať v čase predkladania cenovej ponuky.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve