Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13704-2020, dynamický nákupný systém - rozdelenie na kategórie a triedy, dynamický nákupný systém - elektronická aukcia

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13704-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 13.10.2020
Elektronickou poštou zo dňa 14.9.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.:
„Otázka č. 1: Myslí sa slovom „kategória" uvedeným v § 58 ods. 2 a čl. 34 smernice, že ide o kategóriu podľa Spoločný slovník obstarávania CPV (úroveň klasifikácie definovanú prvými piatimi číslicami)? Alebo sa slovom „kategória" uvedeným v § 58 ods. 2 a čl. 34 smernice myslí
de facto
to isté „časť" zákazky?
Otázka č. 2: Môže byť jeden dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) zriadený pre viac tried podľa Spoločný slovník obstarávania (CPV) bez toho, aby bol rozdelený na „časti", resp. kategórie (ak sa kategóriou rozumie to isté ako časť)? T. j. môže byť DNS zriadený napr. na triedu 30210000-4 (5troje na spracovanie údajov (hardvér) a zároveň na triedu 30230000-0 (Zariadenia súvisiace s počítačmi)?
Otázka č. 3: Je možné zriadiť DNS nerozdelený na časti, ktorého predmetom budú tovary kategórie 30213000-5 Osobné počítače a súčasne tovary kategórie 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly?
Otázka č. 4: S prihliadnutím na ustálený výklad § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je potrebné vykladať § 58 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní tak, že v určitých prípadoch je verejný obstarávateľ povinný rozdeliť DNS do kategórií tovarov, odkazujúcich na tovary podľa triedy podľa slovníka obstarávania?
Otázka č. 5: Je možné prostredníctvom IS EVO zriadiť jeden DNS na triedy 30210000- 4 (Stroje na spracovanie údajov (hardvér) a súčasne na triedu 30230000-0 (Zariadenia súvisiace s počítačmi)? Podotýkam, že v IS EVO nie je možné rozdeliť DNS na časti.
Otázka č. 6: Je možné zriadiť jeden DNS (bez ohľadu na použitý informačný systém na elektronickú komunikáciu) rozdelený na časti, resp. kategórie (ak sa kategóriou rozumie to isté ako časť), kde jedna časť bude na triedu 30210000-4 (Stroje na spracovanie údajov (hardvér) a druhá časť na triedu 30230000-0 (Zariadenia súvisiace s počítačmi)?
Otázka č. 7: Možno v rámci DNS použiť elektronickú aukciu?“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje m
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve