Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13741-2021, uchádzač nie je schopný dodať tovar, nakoľko jeho výrobca vplyvom pandemickej situácie zanikol (zánik nastal až po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom) a na trhu aktuálne neexistuje iné zariadenie schopné splniť .

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13741-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 23.12.2021
Elektronickou poštou z 25.11.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú súťaž. V rámci súťaže požadoval viacero zariadení s presnou technickou špecifikáciou.
V rámci verejnej súťaže obdržal viacero ponúk, na základe výsledku elektronickej aukcie uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom.
Úspešný uchádzač dodal zariadenia v zmysle zmluvy, pričom ale pri preberaní zariadení verejný obstarávateľ zistil, že jedno zo zariadení je od iného výrobcu ako bolo deklarované v ponuke uchádzača. Následne kontrolou technických parametrov dodaného zariadenia verejný obstarávateľ zistil, že dodané zariadenie nespĺňa technické parametre požadované verejným obstarávateľom vo verejnej súťaži. Rozhodol sa preto uvedené zariadenie od uchádzača neprevziať, a vyzval ho na dodanie zariadenia špecifikovaného v ponuke uchádzača.
Uchádzač však deklaroval verejnému obstarávateľovi, že nie je schopný uvedené zariadenie dodať, nakoľko jeho výrobca vplyvom pandemickej situácie zanikol (zánik nastal až po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom - overené v registri), a na trhu aktuálne neexistuje iné zariadenie schopné splniť požadované technické parametre (zariadenie je určené na vedu a výskum a je pomerne špecifické).
Ako má verejný obstarávateľ správne postupovať v takomto prípade? Je možná zmena zmluvy dodatkom, alebo čiastkové odstúpenie od zmluvy? Jedná sa o jednu položku v zmluve, tá však z hľadiska ceny tvorí cca 25% hodnoty celej zmluvy.“.
V predmetne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

161/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 31. 3. 2024  

395/2021 Z.z.

Novelizovaný: 31. 3. 2024  

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

24/2006 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Archív zmien v legislatíve