Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13744-2021, postup obstarania dodávky elektriny

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13744-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 01.12.2021
Elektronickou poštou zo dňa 24.11.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate, cit.:
„Dovoľujeme si vás osloviť v súvislosti so situáciou, v ktorej sa Obec Smižany ocitla pri zaobstarávaní, nákupe energií (elektrina a hlavne plyn) na rok 2022.
V predchádzajúcich rokoch si obec zaobstarávala energie formou nákupu cez EKS a to v období mesiacov SEPTEMBER - OKTÓBER, kedy boli ceny na trhu takmer vždy najpriaznivejšie. Tohto roku však ceny týchto komodít enormne narástli.
Napr. pre rok 2020 sme mali predpokladané hodnoty zákazky na úrovni 198 713 EUR, pre rok 2021 na úrovni 201 910 EUR. Pre rok 2022 však bola cena 20.10. vo výške 641 500, 27.10. vo výške 483 000 EUR. Dnes je na úrovni cca 585 000 EUR.
Vzhľadom na výšku cien, nevieme energie, kvôli finančným limitom, pre rok 2022 nakúpiť cez EKS. A čo je ešte horšie, vzhľadom na časový priestor, ani prostredníctvom „VESTNÍKA“. Týmto sa môže obec dostať do situácie, keď minimálne v mesiaci JANUÁR 2022 by bola bez nakúpeného plynu. Obec však prevádzkuje 2 MŠ a kotolňu, ktorá dodáva TEPLO a TÚV pre 620 bytov.
Situáciu sme konzultovali aj so súčasným dodávateľom plynu (SPP), avšak ani krátkodobá zmluva na 1-2 mesiace nie je pre obec akceptovateľná z dôvodu príliš vysokých nákladov (a aj finančného limitu). Jediné schodné riešenie pre obec je vysúťaženie ceny plynu (energií) cez EKS.
K tomu by sme potrebovali váš súhlas (výnimku) vzhľadom na celkovú cenu, ktorá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve