Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 14003-2021, priame rokovacie konanie (obstarávateľ) - obstaranie tovaru za mimoriadne výhodnú cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena a je ponúkaná len v určitom krátkom časovom období

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

14003-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 10.12.2021
Elektronickou poštou zo dňa 30.11.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.:
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS), ďalej len ako „letisková spoločnosť" ako obstarávateľ žiada o metodické usmernenie vo veci obstarania dodávateľa zemného plynu pre rok 2022. Zámerom je uzatvorenie zmluvy na 1 rok (od 01.01.2022 do 31.12.2022).
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe § 6 bod 7 zákona č. 343/2015 Z.z.. Predpokladaná hodnota zákazky bola nižšia ako finančný limit stanovený pre potreby verejného obstarávania.
Dňa 30.09.2021 bola vyhlásená podlimitná súťaž prieskumom trhu na dodávku zemného plynu pre rok 2022. Lehota na predkladanie ponúk bola do 15.10.2021.
Letisková spoločnosť oslovila 5 spoločností. V lehote na predkladanie ponúk bola predložená iba jedna ponuka. Ponúknutá cena za 1 MWh bola mimoriadne vysoká, a to 300 EUR bez DPH/ 1 MWh (v súčasnosti je zazmluvnená cena na úrovni 19,90 EUR bez DPH/ 1 MWh). Vedenie letiskovej spoločnosti pristúpilo k rokovaniu s uchádzačom, ktorý predložil ako jediný ponuku. Ten pri rokovaní ponúkol cenu 49,90 EUR bez DPH, ktorá je nižšia ako trhová a je ponúkaná len v určitom krátkom časovom období.
Napriek tejto cene (49,90 EUR bez DPH/lMWh) letisková spoločnosť prekročí predpokladanú hodnotu zákazky aj finančný limit stanovený vyhláškou Úradu pre ve
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve