Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 14173-2020, existencia konfliktu záujmov pri spracovaní projektovej dokumentácie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

14173-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 22.10.2020
Elektronickou poštou zo dňa 29.9.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„...verejný obstarávateľ podľa ust. § 7 ods. 1 písm. b) obstarával stavebné práce, ktoré musia byť vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou špecificky pre pomery miesta, nie bežne dostupné na trhu. Verejný obstarávateľ určil v zmysle § 6 ZVO predpokladanú hodnotu zákazky a určil postup v zmysle § 5 ods. 4 ako civilnú zákazku s nízkou hodnotou, teda postupom podľa § 117.
Odborne spôsobilá osoba, spracovateľ projektovej dokumentácie prevzal a použil pre charakteristiku stavby a jej budúcu prevádzku, technickú špecifikáciu a vzorové projekty spoločnosti XY, ktorá ich ponúka na trhu verejne dostupným spôsobom. Na webovom sídle spoločnosti XY sú k dispozícii vzorové katalógové produkty, špecifikácia, ilustračné obrázky a pod. Prevažná časť zákazky sú produkty, ktoré sú v ponuke na trhu od výhradného (jediného) dodávateľa. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch oznámil, že pripúšťa ekvivalentné riešenia, avšak neumožňuje však variantné riešenia. Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentu k cenovej ponuke priložiť aj technický list a porovnávaciu správu.
Verejný obstarávateľ pristúpil podľa § 24 ods. 2 a 3 ZVO k vyhodnoteniu cenových ponúk a spracovaniu písomnej správy o zákazke, kde sa u jedného uchádzača zaoberal stanovením mimoriadne nízkej cenovej ponuky v súlade s ust. § 53 ods. 3 písm. a) a b) metodiky vydane Úradom pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ sa dopýtal uchádzača na stanovenie mimoriadne nízkej cenovej ponuky. Oslovený uchádzač podal vere
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve