Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 14175-2020, obstarávanie obdobných tovarov samostatným postupom

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

14175-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 29.10.2020
Elektronickou poštou z 28.9.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie informácií k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo Vašej žiadosti uvádzate, že univerzita každoročne zostavuje plán verejného obstarávania v nadväznosti na svoje predpokladané potreby a finančné možnosti. Na základe tohto plánu bolo obstarané prístrojové zariadenie laboratórnych priestorov v sumárnej hodnote podlimitnej zákazky prostredníctvom elektronického kontraktačného systému formou viacerých zákaziek. Tieto prístroje boli obstarávané samostatne na základe internej (odbornej) úvahy verejného obstarávateľa, podľa ktorej tieto spolu svojimi charakteristikami a povahou nesúvisia. Ďalej uvádzate, že ste v priebehu aktuálneho kalendárneho roka predložili niekoľko žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z viacerých grantových schém. Prostredníctvom niekoľkých úspešných žiadostí by ste chceli rozšíriť možnosti laboratórneho výskumu aj za využitia nového laboratórneho vybavenia. Uvádzate tiež konkrétny projekt, ktorý ste predložili v júli tohto roka a schválený bol v septembri, ktorého nevyhnutnou súčasťou je zaobstaranie prístroja s predpokladanou hodnotou 36 000 €.
V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti žiadate metodické usmernenie k obstaraniu prístrojov, konk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

152/2016 Z.z.

Zrušený: 25. 9. 2023  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

395/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve