Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 1432-2020, otváranie ponúk - zverejnenie údajov, pravidlá komunikácie a doručovanie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

1432-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Dátum: 19.01.2020
Elektronickou poštou zo dňa 23.12.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Dobrý deň,
v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sa umožnilo otváranie ponúk dištančným spôsobom. Osobitné postupy zároveň prinášajú osobitné situácie.
Naša spoločnosť sa zúčastnila verejného obstarávania: podlimitná zákazka bez použitia elektronického trhoviska podľa § 112 zákona až § 114. Komunikácia v súťaži sa uskutočňovala elektronicky funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZákazky na portáli www.ezakazky.sk. Verejný obstarávateľ v zmysle súťažných podkladov upravil spôsob otvárania ponúk nasledovným spôsobom: Možnosť účasti na otváraní ponúk uchádzačmi je zabezpečená sprístupnením ponúk časť Návrh na plnenie kritérií všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky. Súčasne v zmysle súťažných podkladov, každý z uchádzačov bol povinný predložiť v rámci svojej ponuky Návrh na plnenie kritérií formou vyplnenia poskytnutého elektronického formulára na stránke www.ezakazky.sk, zároveň v záložke identifikácia uchádzača skontroluje svoje údaje, v prípade potreby úpravy údajov, údaje doplní, či upraví a potom údaje uloží.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve