Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 14375-2020, zmena predmetu zákazky počas súťaže

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

14375-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 30.10.2020
Elektronickou poštou zo dňa 1.10.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo 30.5.2020 nadlimitnú zákazku s názvom Komplexná príprava projektu novej nemocnice v lokalite Rászochy. Zákazka je realizovaná ako užšia súťaž s jedným predmetom zákazky (t.j. nie je rozdelená na časti).
V opise predmetu zákazky je uvedené: Poskytovateľ musí vypracovať Program požiadaviek 2.3, ktorý bude výsledkom verifikácie, validácie, dopracovania chýbajúcich častí a optimalizácie Základného programu požiadaviek, ktorý tvorí Prílohu č. B9 tejto časti súťažných podkladov, a to pre počet lôžok 653 a pre potenciálne rozšírenie o 500 lôžok (ďalej ako „Program požiadaviek 2.0). Zároveň je na základe Programu požiadaviek 2.0 vypracovať kompletný Plán požiadaviek 3.0.
Ďalšia časť opisu predmetu zákazky sa týka vypracovania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, avšak verejný obstarávateľ už v tejto časti neuvádza, či má projektová dokumentácie vychádzať z Plánu požiadaviek 3.0 a teda nie je jednoznačné aká bude celková kapacita nemocnice.
Na základe prehodnotenia vstupov do pôvodného podkladového modelu by mal verejný obstarávateľ záujem zmeniť pôvodnú požiadavku uvedenú v časti B1 Predmet zákazky, konkrétne lôžkovej kapacity z počtu lôžok 653 s potenciálnym rozšírením kapacít o 500 lôžok navyše, priamo taxatívne uvedením počet lôžok 1200.
V súčasnosti prebieha proces hodnotenia žiadostí o účasť jednotlivých uchádzačov, druhé kolo žiadostí o vysvetlenie. Základné otázky sú:
- je možné v tomto štádiu realizácie procesu VO zmeniť predmet zákazky v zmysle vyššie uvedeného
- je možné v tomto štádiu realizácie procesu VO doplniť do predmetu zákazky aj ďalšie rozšírenie o projekt nadväzujúceho campus-u Lekárskej fakulty vrátane výučbových priestorov a priestorov na ubytovanie študentov?
- je možné v tomto štádiu realizácie procesu VO ešte akýmkoľvek spôsobom meniť, resp. upraviť predmet zákazky napr. v zmysle úpravy/doplnenia alebo redukcie niektorých požiadaviek?
- zabráni postupom podľa metodického usmernenia súdnym žalobám
- existuje judikatúra v tejto veci, ktorá by dávala verejnému obstarávateľovi pri
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

575/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve