Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 14932-2020, objednanie prác - opcia v pôvodnej zmluve/dodatok/priame rokovacie konanie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

14932-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 29.10.2020
Elektronickým podaním z 13.10.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie informácií k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo Vašej žiadosti uvádzate, že mesto Nitra uzatvorilo v roku 2006 (počas účinnosti zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) zmluvu o prevádzkovaní skládky, v ktorej je uvedený zmluvný záväzok prevádzkovateľa týkajúci sa budúcej rekultivácie resp. sanácie skládky. V zmluve sa konkrétne uvádza: „Rekultiváciu, prípadne sanáciu skládky bude zabezpečovať prevádzkovateľ. Na rekultiváciu poskytne objednávateľ finančné prostriedky z fondu určeného pre tento účel na požiadanie prevádzkovateľa do 1 mesiaca od požiadania. Objednávateľ má právo vyjadriť sa k opodstatnenosti rekultivácie a k projektu rekultivácie alebo sanácie do 1 mesiaca od požiadania prevádzkovateľa o finanč
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

528/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

152/2016 Z.z.

Zrušený: 25. 9. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve