Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 15493-2020, počítanie lehoty platnosti zoznamu stavebných prác, predloženie a uznanie iného potvrdenia ako referencie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

15493-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 27.11.2020
Elektronickou poštou zo dňa 26.10.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„Verejný obstarávateľ realizuje podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác. Dňa 27.10.2020 zašle výzvu na predkladanie ponúk do Vestníka VO na zverejnenie, zverejnená je 29.10.2020. Verejný obstarávateľ požaduje referenciu vo výške 500 000,- eur. Uchádzač predloží referenciu vo výške 800 000,- eur bez DPH, avšak plnenie zmluvy (referencie) je napr. od 1.4.2015 do 15.6.2017.“
1. Aké je dátumovo presné obdobie zohľadnenia sumy referencie bez DPH v súlade s § 31 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní? Uvažuje verejný obstarávateľ správne, ak požaduje od uchádzača dovysvetliť – vyčísliť alikvotnú výšku referencie za 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t.j. od 27.10.2015 (vrátane) do 27.10.2020 (vrátane). Alebo je to od 28.10.2020 27.10.2020 (vrátane) Prípadne od 27.10.2020 26.10.2020 (vrátane)
2. V nadväznosti na vyššie uvedené, ak verejný obstarávat
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve