Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 16351-2020, vyhodnocovanie kritéria najnižšia cena v prípade, že predložia ponuku vo verejnom obstarávaní platcovia a neplatcovia DPH

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

16351-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 16.12.2020
Elektronickou poštou z 18.11.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o vyjadrenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Žiadame Vás o vyjadrenie, čo sa týka vyplňovania cenových ponúk; a to v bode 5.6, článok V je určené, že povinnosť odviesť daň prechádza na objednávateľa (prenos daňovej povinnosti). Máme za to, že ak sa jedná o služby alebo tovary, na ktoré platí prenos DPH aj cenová ponuka musí byť vyplnená s DPH vo výške 0. Vždy pri vyplňovaní uvádzame aj cenu s DPH, tak ako sú predpísané vyhodnocovacie tabuľky v presvedčení, že tak má byť ponuka vyplnená, boli sme ako aj iné firmy, ktoré sú platcami DPH uvedený do omylu a samozrejme naša ponúknut
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve