Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 16377-2020, priame rokovacie konanie nadväzujúce na súťaž návrhov

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

16377-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 22.12.2020
Elektronickou poštou zo dňa 26.11.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„Ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) hodláme zadať zákazku na súťaž návrhov podľa § 119 až 125 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 120 ods. 1 písm. a) – na súťaž návrhov nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie služby. V tomto prípade bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 81 písm. h) zákona.
Z tohto dôvodu žiadame o usmernenie ako môže verejný obstarávateľ postupovať v prípade § 81 písm. h), ak uchádzač, ktorého návrh sa stal víťazným v súťaži návrhov bude vyzvaný na priame rokovacie konanie a v priamom rokovacom konaní nastane situácia ako napr.
1. na základe výzvy na účasť v priamom rokovacom konaní uchádzač, ktorého návrh sa stal víťazným pristúpi k priamemu rokovaciemu konaniu a pri rokovaní nastane situácia, že účastník nie je schopný splniť niektorú z požiadaviek určených vyhlasovateľom či už v technických, admnistratívnych alebo finančných podmienkach.
Môže vyhlasovateľ v takomto prípade vyzvať na rokovacie konanie účastníka súťaže, ktorého návrh sa umiestnil na 2. mieste v poradí ešte pred využitím § 56 ods. 8 až 11, resp. má vyhlasovateľ postupovať len v zmysle §
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

528/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve