Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 16400-2020, tretia osoba preukazovanie osobného postavenia, tretia osoba preukazovanie osobného postavenia - oprávnenie na podnikanie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

16400-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 21.12.2020
Elektronickou poštou zo dňa 25.11.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: obstarávame podlimitnú zákazku na stavebné práce, kde sme požadovali preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO prostredníctvom stavbyvedúceho v kategórii pozemné stavby. Uchádzač deklaroval túto podmienku prostredníctvom firmy /subdodávateľ/ a jej konateľa, ktorý síce požadované oprávnenie vlastní, ale zároveň táto firma nemá v predmete činnosti zapísané na Obchodnom registri Výkon činnosti stavbyvedúceho, preto si myslíme, že nemôže poskytovať túto službu ako subdodávateľ uchádzača. Je správne, keď si myslíme, že túto činnosť musí mať subdodávateľ zapísanú v predmete svojej činnosti, v tomto prípade na Obchodnom registri?
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Z ustanovenia § 32 ods. 2 písm. e) zákona vyplýva, že splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 písm. e) uchádzač alebo záujemca preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Nakoľko možnosti a formy podnikania sa riadia inými legislatívnymi pravidlami (napr. Obchodný zákonník, Živnostenský zákon ...) zá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve