Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 16812-2020, zmena člena skupiny dodávateľov po predložení ponuky

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

16812-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 21.12.2020
Elektronickou poštou zo dňa 02.12.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: “Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie, konkrétne koncesiu v rámci projektu PPP postupom súťažného dialógu, v rámci ktorého predložili žiadosť o účasť záujemcovia (budúci uchádzači), ktorí sú tvorení v zmysle § 37 zákona o verejnom obstarávaní skupinou dodávateľov.
Otázka znie, či v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní je možné v prípade prijatia ponuky úspešného uchádzača realizovať určitú zmenu v štruktúre skupiny dodávateľov?
Ide o problematiku súvisiacu s postavením jedného člena skupiny ako samostatného investičného správcu (manažéra) pri výstavbe infraštruktúry. Investiční manažéri v zásade zlučujú finančné prostriedky od viacerých investorov pričom ich držia a spravujú v osobitných formách (spoločnostiach) vyhradených pre jeden alebo viacero projektov, čo znamená uplatnenie niektorej zo štruktúr (foriem) týkajúcich sa investícií a účastí v projektoch. Tieto štruktúry však zvyčajne nie sú známe v momente kedy sa záujemcovia len kvalifikujú do procesu verejného obstarávania. Zároveň závisia od viacerých faktorov, ktoré sa vykryštalizujú až v priebehu procesu verejného obstarávania, predovšetkým od typu investora, ktorých finančné prostriedky sa zhromaždia. V dôsledku uvedeného sa investičné štruktúry preto finalizujú až v čase, kedy sa predkladajú finálne ponuky alebo až k uzavretiu koncesnej zmluvy k projektu.
V praxi by to znamenalo, že by došlo k určitej zmene v rámci jedného člena skupiny dodávateľov (člen skupiny A). Úspešný uchádzač ako skupina dodávateľov, by vytvoril po prijatí jeho ponuky verejným obstarávateľom právnu formu- novú spoločnosť (ďalej len SPV), s ktorou by verejný obstarávateľ následne uzatvoril koncesnú zmluvu. V rámci SPV by boli spoločníkmi členovia skupiny dodávateľov. Člen skupiny A by však pred uzatvorením koncesnej zmluvy vytvoril vlastnú spoločnosť (nové IČO) s novou štruktúrou, ktorá by ho zastupovala ako spoločníka v SPV to znamená, že vo vlastníckej štruktúre koncesionára, tato v SPV
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve