Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 1727-5000/2021, neuplatnenie § 53 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v reverznej a super reverznej verejnej súťaži, platnosť § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, minimálna úroveň štandardov pri podmienkach účasti ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

1727-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 2.2.2021
Elektronickou poštou z 12.1.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „(...)z pozície verejného obstarávateľa pripravujeme nadlimitnú zákazku na služby, ktorú chceme realizovať reverzným postupom. Preštudovali sme si prezentáciu na úradnej stránke k tejto tematike a máme nasledujúce nejasnosti.
Pri reverznom postupe vyhodnotíme v prvom poradí ponuky podľa § 53, ak nebudú nejasnosti vyzveme uchádzačov k účasti v elektronickej aukcii. Ak v rámci výsledkov aukcie dôjde k situácii, že bude potrebné využiť inštitút vysvetľovania mimoriadne nízkej ponuky a nebudú vyhodnotené podmienky účasti
Otázka č. 1 - ako máme postupovať v nadväznosti na znenie v § 53 ods. 3 citujem „Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka,....“. Máme túto etapu hodnotenia preskočiť, vyhodnotiť podmienky účasti a následne sa k tejto problematike vrátiť?
Otázka č. 2 – je odsek 2 § 53 platný? Pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia tvrdia, že má zavádzajúci charakter viď príloha bod 1 a na základe uvedeného odmietajú použitie reverzného postupu v nadlimitnej zákazke odsúhlasiť.
Podľa § 38 ods. 5 má vyhlasovateľ stanoviť podmienky účasti na minimálnej úrovni.
Otázka č. 3 - Čo znamená pojem minimálna úroveň v nadväznosti na znenie § 34 ods. 1? - chýba defi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve