Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 2654-2021, centrálne verejné obstarávanie - dotovaná osoba § 8, príležitostné spoločné obstarávanie - dotovaná osoba § 8

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

2654-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 19.02.2021
Elektronickou poštou zo dňa 08.02.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „Ustanovenia ZVOS týkajúce sa spoločného obstarávania - § 15 Centrálna obstarávacia organizácia ("COO") a § 16 Príležitostné spoločné verejné obstarávanie ("PSVO“), nespomínajú dotovaného obstarávateľa podľa § 8, a tým pádom dotovaný obstarávateľ nemôže byť COO podľa § 15 alebo sa zúčastniť PSSVO podľa § 16. Taktiež v § 15 nie je uvedené, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ako COO, môže poskytovať centralizované činnosti pre dotovaného obstarávateľa. Vzhľadom na vyššie uvedené mám túto otázku: Ako sa môže zúčastniť viacero dotovaných obstarávateľov (§ 8) spoločného obstarávania?“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Recitál Smernice 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej len „Smernica“) uvádza, cit.:
(59) Na trhoch verejného obstarávania v Únii vzniká silný trend spájania dopytu zo strany verejných obstarávateľov s cieľom dosiahnuť úspory z rozsahu vrátane nižších cien a transakčných nákladov a zlepšiť a sprofesionalizovať riadenie obstarávania. Možno to dosiahnuť tak, že sa nákupy sústredia buď podľa počtu zúčastnených verejných obstarávateľov, alebo podľa objemu a hodnoty v čase. Spájanie a centralizácia obstarávania by sa však mali dôkladne monitorovať, aby sa zamedzilo nadmernej koncentr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve