Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 2866-2022, vyhodnotenie konfliktu záujmom pri využití výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

2866-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 14.01.2022
Elektronickou poštou zo dňa 20.12.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „Verejný obstarávateľ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len UPJŠ) plánuje zadať zákazku na poskytovanie služieb na výskumné a vývojové účely, ktoré spadajú pod výnimku zo zákona o VO podľa ust. § 1 ods. 12 písm. z) zákona o VO. Takúto zákazku verejný obstarávateľ zamýšľa zadať obchodnej spoločnosti (ďalej len spoločnosť), ktorá dané služby poskytuje v jedinečnej/unikátnej forme a kvalite.
V uvedenej obchodnej spoločnosti, je jedným zo spoločníkov (aj) zamestnanec verejného obstarávateľa (UPJŠ), ktorý je zároveň aj konateľom tejto spoločnosti. Uvedená spoločnosť je start-upom / start-upovou spoločnosťou, v ktorej má verejný obstarávateľ - prostredníctvom svojej vlastnej obchodnej spoločnosti, obchodný podiel.
Zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý je, ako bolo uvedené vyššie, konateľom spoločnosti - uchádzača, sa nepodieľa na príprave zákazky, ani na jej vyhodnocovaní, ani nevstupuje do žiadnej fázy realizácie verejného obstarávania danej zákazky, a nie je ani funkcionárom verejného obstarávateľa, ktorý by schvaľoval/rozhodoval zadanie zákazky z ekonomického hľadiska alebo z hľadiska procesov VO, a teda nie je osobou, ktorá by mohla ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania. Odborní zamestnanci verejného obstarávateľa, zodpovední za špecifikáciu predmetu zákazky a následne za vyhodnocovanie ponúk, sú kolegovia uvedeného konateľa a spoločníka spoločnosti uchádzača, čo poukazuje na naplnenie definičných znakov konfliktu záujmov. Avšak, podľa nášho názoru, uvedené nenapĺňa materiálne znaky konfliktu záujmov, nakoľko odborní zamestnanci sú viazaní vnútroorganizačnými internými predpismi.
Vzhľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

187/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

254/1998 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve