Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 2891-2022, možnosť podpísať dodatok k zmluve o dielo s navýšeným rozpočtom diela

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

2891-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 14.01.2022
Elektronickou poštou zo dňa 20.12.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.:
„Dobrý deň,
vo veci, ktorá bola predmetom kontroly vášho úradu (č. 6692-6000/2021-OD) si vás dovoľujeme požiadať o metodické usmernenie k vzniknutej situácii:
- verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác bolo zrealizované v decembri 2020;
- po rozdielnych názoroch počas kontroly procesov verejného obstarávania zo strany sprostredkovateľského orgánu (výskumná agentúra) bol oslovený váš úrad;
- rozhodnutie vášho úradu o tom, že zo strany verejného obstarávateľa nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní bolo vydané v novembri 2021;
- po výzve dodávateľovi na podpísanie zmluvy o dielo tento avizoval nutnosť zvýšenia cien ako nevyhnutnú podmienku - zvýšenie do 10% hodnoty zákazky - vzhľadom k zvýšen
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve