Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 2898-2022, možnosť aplikácie výnimky podľa § 1 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

2898-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 12.1.2022
Elektronickou poštou zo dňa 17.12.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate, že Vaša spoločnosť spolu s konzorciom medzinárodných partnerov od 30.11.2020 realizuje projekt Green Tech Lab v rámci European Climate Initiative, ktorý je spolufinancovaný z fondov BMU-Ministerstva pre životné prostredie, zachovanie prírody a jadrovú bezpečnosť v Nemecku.
V nadväznosti na uvedené sa pýtate, či sa vzťahuje na tovary a služby obstarávané v rámci projektu GTL na PEDAL Consulting zákon o verejnom obstarávaní alebo je možné na uvedený prípad aplikovať ust. § 1 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Uvádzate ďalej, že projekt sa riadi zmluvou medzi Nemeckou spoločnosťou pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ de) a vedúcim partnerom projekt FIAP e.V., v rámci ktorej sú stanovené pravidlá, podľa ktorých je potrebné postupovať pri obstarávaní tovarov a služieb.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Na úvod si dovoľujeme uviesť, že v súlade s ust. § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. V danej súvislosti sa úrad vyjadruje výlučne k aplikácii ustanovení obsiahnutých v zákone o verejnom obstarávaní a poskytuje ich výklad. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní. Za realizáciu krokov v konkrétnom verejnom obstarávaní je zodpovedný samotný v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

152/2016 Z.z.

Zrušený: 25. 9. 2023  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

395/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve