Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3092-2021, využitie kapacít tretích osôb-preukazivanie JED-om, nutnosť uviesť využitie kapacít tretích osôb v čestnom vyhlásení nahradzujúcim doklady určené na preukázanie splnenia podmienok účasti pri podlimitných zákazkach

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3092-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 16.3.2021
Elektronickou poštou zo dňa 17.2.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Žiadosť o metodické usmernenie sa vzťahuje na zadávanie podlimitnej zákazky podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V žiadosti uvádzate nasledovné:
„Ak by sme (pri podlimitných zákazkách) analogicky vychádzali pri čestnom vyhlásení podľa § 114 ods. 1 ZVO z formuláru JEDu, tak aj v pri čestnom vyhlásení by mal uchádzač uviesť či bude využívať kapacitu 3. osoby/osôb na preukázanie ekonomického a finančného postavenia a/alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti a tiež za 3. osobu predložiť čestné vyhlásenie, že spĺňa podmienky účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie, a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
Našej analógií odporuje metodické usmernenie č. 12341-5000/2019 zo dňa 11.09.2019, v ktorom je aj uvedené cit: "Máme za to, že možnosť použiť čestné vyhlásenie sa vzťahuje aj na situácie, ak uchádzač, mieni preukázať splnenie podmienok účasti prostredníctvom kapacít iných osôb. V takom prípade postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke predloží čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní kde vyhlási, že verejným obstarávateľom stanovené podmienky účasti spĺňa (prípadne, že spĺňa určitú/té podmienky účasti). To platí aj v situácii, ak na preukázanie splnenia podmienok účasti má záujem využiť kapacity iných osôb. Podľa nášho názoru uchádzač v takomto 1/2 prípade nie je povinný už v ponuke, resp. v žiadosti o účasť predložiť písomnú zmluvu o poskytnutí zdrojov, resp. kapacít inou osobou podľa § 33 ods. 2, resp. § 34 ods.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve