Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3164-2022, verejnýho obstarávateľa požaduje od uchádzača obhliadku, vylúčenie ponuku uchádzača pri odmietnutí obhliadky

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3164-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 28.01.2022
Elektronickou poštou zo dňa 04.01.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate, cit.:
„Ak je to napr. zákazka, ktorej hodnota je vyššia ako 1000,00 Eur bez DPH (my máme limit do 1000,00 Eur bez DPH pre obstaranie predmetu zákazky bez PI) a má technickú špecifikáciu, ktorú som získala obhliadkou dodávateľa bez cien, aby som mohla spracovať podklady, t.j. použijem túto technickú špecifikáciu do výzvy na predbežný prieskum trhu k stanoveniu PHZ, oslovením troch až piatich potenciálnych dodávateľov, kde požadujem obhliadku pri predbežnom prieskume trhu.
Zúčastnení obhliadky následne pošlú cenovú ponuku, resp. výkaz výmer, z ktorých spracujem PHZ a všetky spracované podklady postúpim na obstaranie predmetu zákazky nášmu odd. verejného obst
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve