Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3253-2022, alternatívne palivo nie je syntetické a parafinické palivo, ak je zmiešané s konvenčným fosílnym palivom (napr. motorovou naftou) a teda kombinácia paliva typu HVO a motorovej nafty nie je ako alternatívne palivo ..

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3253-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 28.1.2022
Elektronickou poštou z 10.1.2022 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 214/2021 Z.z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „k problematike uplatňovania ustanovení zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy si Vás dovoľujeme požiadať o usmernenie v nasledujúcej skutočnosti:
Podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy na účely tohto zákona je ekologickým vozidlom okrem iných aj vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3, ktoré využíva alternatívne palivo.
S poukázaním na metodické usmernenie č. 11484-5000/2021 a metodické usmernenie č. 12212-5000/2021, dovoľujeme si Vás požiadať o usmernenie, či kombinácia alternatívneho paliva HVO a motorovej nafty sa dá rovnako považovať za plnenie zákona č. 214/2021 Z.z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorý
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Zmena nastane

305/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  


Archív zmien v legislatíve